Mõisapargi fenomen

Praeguseks on Kirna mõisapark kui loodusravikoht hästi tuntud üle Eesti. Ainulaadsete raviomadustega pargi kohta on kuuldused levinud ka Eestist väljapoole. Sagedased on külastajate grupid Euroopast ning kõige kaugemad külalised on tulnud Brasiiliast ja Tiibetist.

Kirna mõisa maa-alal on tugevad magnetilis-anomaalsed tsoonid ehk geoloogilised lõhed, mis maakoore tasandeis tekitavad eri toimega välju, mida tundlikud inimesed suudavad täpselt määratleda. Elektromagnetiline kiirgus võib siin olla nii positiivse kui ka negatiivse laenguga. Negatiivse laenguga kohad on organismile vajalikud kõige kahjuliku (negatiivsed mikroorganismid, bakterid, psüühilised pinged jne) mahalaadimiseks. Positiivse laenguga kohtadest saab tervenemiseks ja vajalikeks muudatusteks lisaenergiat. Tegu on nõrkade madalsageduslike lainetega, mis teatud sageduse ja intensiivsuse juures mõjuvad inimorganismile kasulikult. Ka inimese kehaorganitel ja kehal tervikuna on iseloomulik nõrk elektromagnetiline väli. Kui mõni organ haigestub, nõrgeneb ka selle elektromagnetiline väli. Positiivsed maakiirguspunktid mõjuvad aga haigele kehale stimuleerivalt ja aktiveerivad inimese energiakeskuseid ehk tshakraid.

Tänapäeva inimeste üldlevinud probleemiks on stress ja see põhjustab paljusid muid haigusi. Stressi leevendusel on Kirna loodusravipark näidanud väga tõhusat toimet. See, kas inimene terveneb Kirnas osaliselt või täielikult, sõltub tema soovist, valmisolekust, tahtest, usaldusest ning vastuvõtlikkusest loodusravile.  Muutused võivad toimuda otsekohe või mõne aja pärast, osa inimesi vajab korduvat pargikülastust.

Nende loodusesse kätketud salapärased vööndid ja veesooned on abiks kõigile külastajaile ning viimase 18 aasta kogemused siin Kirnas annavad tunnistust väga huvitavatest tulemustest.

Reet Priiman, dr. phil.: “Teaduslikult on kindlaks tehtud, et Kirna mõis asub suure murrangulõhe kohal, mistõttu mõisa pargis toimivad madalsageduslikud elektromagnetilised väljad. Maa sisemusest tulevad võnked panevad pargis kasvavad puud ja teised taimed ning kivid võnkuma ja seal viibivate inimeste süda, vereringe ja teised organid lähevad “õigesse rütmi”. Nii toimub Kirnas inimeste looduslik tervenemine.”

Nii tugevaid elektromagnetiliselt madalsageduslikke paiku on kogu maailmas kokku vaid viis:

  1. Kanada (Norway House)
  2. Iirimaa (Easky – Ballina)
  3. Sveits (Werdon)
  4. Roheneemesaared (San Nikolau)
  5. Eesti (Järvamaa – Kirna)

Reet Priiman: “Mul tekib sageli küsimus, miks Eesti inimesed kipuvad minema energiat koguma Indiasse või mujale, kui meil endal on olemas selline tugev paik…”

Oktoobris 2010 külastas Kirna mõisa Brasiilia ravitseja John of Godi (João Teixeira de Faria) parem käsi, meedium Arthur Rios de Santos, kes leidis Kirna energiad olevat suurepärased. “Olen hämmastunud. On väga tähtis, et see koht, kus inimesi ravitakse või mis tahes viisil tervendatakse, asuks hea energiaga paigas. Kas mõne suure haigla planeerijad on iial sellele mõelnud?! Kardan, et ei ole. Siin võiks olla Põhja-Euroopa parim tervenduskeskus,” rääkis meedium ajakirjale Tervendaja.

Mõisaomanike soov ongi rajada siia hingekosutus- ja tervisekeskus, kus pakutakse sobivaid protseduure nii vabas õhus kui ka mõisa ruumides.

Peale tavakülastajate käivad Kirnas õppimas ja energiat ammutamas tervendajad üle maailma – Põhjamaadest kuni Tiibetini välja, samuti palju arste, kes on seda meelt, et loodusravi juurde tuleb tagasi pöörduda.