Konstellatsioonid Tallinnas ja Kirna mõisas

Perekonstellatsioonid

See on võimas teraapiavorm, kus tehakse nähtavaks seosed erinevate inimsuhete vahel. Konstellatsioonis saab tõhusalt tegeleda mistahes haigussümptomite või korduvate mõtte- ja käitumismustritega, hingeliste ja füüsiliste traumadega, kaotusvaluga. See meetod teeb nende probleemide põhjused nähtavaks ning annab võimaluse need koheselt sügavalt juurtasandil ka lahendada. Väidetavalt võrdub üks konstellatsioon 70 tavateraapia tunniga.

Perekonstellatsiooni meetodi loojaks on 1925.aastal Saksamaal sündinud Bert Hellinger.

Looduses on kõik süsteemselt paigas - väiksem süsteem allub suuremale, see omakorda suuremale jne. Igal süsteemil on kord, oma hing ja südametunnistus. Perekond on samuti süsteem koos kõigi oma reeglitega. Meie indiviidina sünnime peresüsteemi ja me oleme seal nagu üks väike terake rannaliivas.  Kui meil on seal oma koht ja me täidame süsteemi reegleid, annab see meile elujõu ja kindlustunde. Perekonstellatsioon on grupitöö hinge tasandil, kus me saame taastada sidemed oma veresugulastega andes neile hea koha oma südames.

Perekonstellatsiooni seanss kestab kuni 2 tundi, sellest võtavad osa lisaks konstellöörile ja kliendile ka assistendid, kes protsessi ajal esindavad kliendi jaoks olulisi inimesi. Esmalt kirjeldab klient lühidalt oma probleemi või teemat, millega ta soovib tegeleda. Peale vestlust konstellööriga leitakse ühiselt asendajad, kes hakkavad tegelikkust nähtavaks tegema.  Selleks valib klient grupist esindajad oma suguvõsa liikmetele ja paigutab nad ruumis tunde järgi põrandale, kus tekib teadja-väli, mille kulgemist saab klient kõrvalt vaadata. Sugulaste hinge-esindajad hakkavad omavahel suhtlema ning konstellööri juhendamisel lahendatakse hingetasandil kõik ilmnenud probleemid. See protsess on kliendi jaoks täiesti turvaline. Seansi lõpus võtab klient oma hinge-esindajalt üle kõik need lahendused, tunded ja teadmised, mis töö käigus välja tulevad.

Perekonstellatsioonile registreerumine

Et konstellatsioonist maksimum võtta, tuleks kõigepealt käia konsultatsioonil, et  sügavamalt endasse vaadata, õiged valupunktid leida ja eelolevaks konstellatsiooniks valmistumist alustada.

Perekonstellatsioonis asendajana osalemine on ka assistentidele tervendava toimega. Teise inimese konstellatsioonis lahendatud sõlmed hargnevad kaudselt lahti ka assistendil enesel. Assistendina osalemiseks ei ole vaja eelnevat väljaõpet, sellega saab hakkama iga inimene ja on väärtuslikuks kogemuseks igaühe vaimse arengu teel. Konstellatsioone viime läbi Tallinna kesklinnas ja Kirna mõisas.

Antud teemal on eesti keeles ilmunud kaks raamatut:

1.     Wilfried Nelles „Tegelikkuse tervendav jõud” 2010 Väike Vanker

2.     Tiiu Bolzmann „Perekonna varjatud seadused” 2013 Väike Vanker

lisaks kuulamiseks: ”Hallo, Kosmos!”: Tiiu Bolzmann - perekonstellatsioonidest

ja lugemiseks:

- Suguvõsa seadused

- ajakiri Psühholoogia Sinule, Märts 2015 - Konstellatsiooni meetodi abil seitsme põlve tagusesse aega

 

Peresüsteemi kolm alustala on kuulumine, hierarhia ja tasakaal. See tähendab, et me kõik põlvneme oma bioloogilistest vanematest ja me kuulume tahes-tahtmata nende juurde, isegi siis kui me neist midagi ei tea.  Me vajame sidet oma veresugulastega ja hingetasandil on see info olemas. Kui keegi meie esivanematest on mingil põhjusel peresüsteemist välja heidetud või maha salatud, siis seda nimetatakse peresüsteemi korra rikkumiseks, millel on alati oma tagajärjed. Siis tunnevad järeltulijad ennast ebakindla ja haavatavana, miski neil ei edene, nad võivad põdeda raskeid haigusi. Neile tundub, et nad oleksid justkui vales kohas. Edasiliikumine nii isiklikus kui tööelus on raskendatud, nad on pidevas ärevuses või langevad depressiooni. Nad ei võta vastutust oma elu eest.

Peresüsteemis on oluline tunnistada, et kuulume oma esivanemate juurde ja hierarhiliselt nemad on suuremad kui meie, sest nemad olid enne meid ja nende kaudu oleme saanud elu meie. Kui nõustume austusega ja hinnanguid andmata sellega, mis oli meie peresüsteemis enne meid, siis saame vastu võtta oma esivanemate tingimusteta armastuse. See on suur ressurss ja võimaldab meil elus tasakaalustatult edasi liikuda. Siis oleme õnnelikud ja meil on, mida jagada oma partneri ja järglastega.  

 

Organisatsiooni konstellatsioonid

Korraldame ka konstellatsioone ka ettevõtetele või organisatsioonidele, kus saab vaadata ja lahendada näiteks:
 

Organisatsiooni tasandil:

 • Strateegia ülevaatamine/arendamine
 • Eesmärkide seadmine ja vahendite valik 
 • Juhtimisprobleemidega tegelemine
 • Struktuuri sobivuse hindamine
 • Kaadrivoolavus
 • Läbirääkimisteks ettevalmistamine
 • Organisatsioonide ühendamised/jaotumised
 • Projektijuhtimine
 • Uute projektide, toodete, teenuste, turgude testimine
 • Protsesside toimivuse diagnoos
 • Konfliktide lahendamine (töösuhted)
 • Kliendi- ja partnerlussuhete juhtimine
 • Muutuste juhtimine
 • Otsuste/valikute tegemise testimine

 

Individuaalsel tasandil:

 • Kas jääda või lahkuda organisatsioonist
 • Otsuste tegemine
 • Kas olla töövõtja või tööandja
 • Selguse saamine isikliku positsiooni osas organisatsioonis 
 • Konfliktide lahendamine
 • Isiklike eesmärkide selgus
 • Tasakaalu leidmine töö- ja eraelu vahel

jne.

Loe lisaks ajakirjast Director, September 2015 - Konstellatsioon - Uusim juhtimise imeravim